BreakInBox – תחשבו

פיתוח עבודת צוות

פיתוח עבודת צוות

BreakInBox הוא אתגר קבוצתי. אתם מקבלים סט קופסאות נעולות והנחיות לניהול הפעילות. כדי להתמודד עם האתגר תמצאו את עצמכם משפרים דרכי פעולה, מעצימים את היצירתיות ונותנים לצוות הזדמנות להתגבש סביב פעילות מהנה ומאתגרת.

3 קופסאות נעולות במנעולי קומבינציה

על דפנות כל קופסה חידות סימבוליות

כל מה שעל הקופסה קשור לפתרון

מותר ומתחייב להעזר בכל מקור מידע נגיש שניתן להעזר בו

אתגר אחד

שלוש קופסאות

שלושה מנעולים

חוויה אחת שתאתגר אתכם כצוות עד שתסיימו אותה

אתגר המחשבה של BreakInBox

החידות אינן פשוטות והן נשענות על עולמות ידע שונים ומגוונים.

החידות  נבנו על מנת להוציא את המשתמש מתחום הנוחות, לכפות לחשיבה יצירתית ושונה, לתרום לעבודה שיטתית ואפילו להעצים את החוסן המנטלי.

מטרות הפעילות

פיתוח עבודת צוות סינרגטית

סימולציה של אסטרטגיות לפתרון בעיות כצוות, במצבים דמויי עולם אמיתי

 

שיפור מיומנויות בסיסיות בעבודה כצוות

 

פעילות ייחודית ומקורית לצוות

 

שיקוף והצפת בעיות בתנאי מעבדה לשם שיפור

 

הנאה

 

הצוות שלך יצא מחוזק

הצעה לפעילות

כללי

מספר משתתפים: 3-5

משך פעילות מחזור אחד: 30-40 דקות

אתגר המחשבה מכיל 3 קופסאות חידה האחת בתוך השניה. להלן מתואר מחזור פעילות שמתאים לפתרון קופסה אחת, ניתן לפתור ברצף או לחלק לשלוש פעילויות במועדים שונים.

אנו ממליצים להחליף את תפקיד "הצופה" בין מחזורי הפעילות.

חלק א'

  • הצוות יבחר אחד מחבריו לתפקיד "הצופה". הצופה יקבל דף הנחיות (נספח א)
  • הצוות יקבל לידיו קופסת  BreakInBox לפיצוח קוד המנעול ודף הנחיות (נספח ב)
  • דיון, סיכום וניתוח עבודת הצוות ע"י הצוות לפי פרמטרים (נספח ג)
  • שיקוף "הצופה" לצוות

חלק ב'

  • אם הצוות סיים בחלק א' את המשימה יקבל את הקופסה הבאה, אם לא סיים יקבל את אותה הקופסה. ניתן בחלק ב' לבחור לסרוק קוד QR ולהעזר ברמזים
  • לאחר פיצוח קוד המנעול – דיון סיכום וניתוח עבודת הצוות ע"י הצוות לפי פרמטרים  (נספח ג)
  • שיקוף "הצופה" לצוות

הצוות שלך יעמוד באתגר?