BreakInBox KIDS – אתגרי הילדים

אתגר שחור – מי מתאים לקבוצה?

אתגר שחור – מי מתאים לקבוצה?

דרגת קושי

בינונית

תהליך פתרון החידה

3 חידות נפרדות
בסיום פתרון כל פאה מתקבלת ספרה אחת למנעול

תחומי דעת ומיומנויות

הבנת רצף תמונות - תהליך
הכרת גדלים
הכרת ספרות, מניה, סדרה חשבונית
הכרת צבעים

תהליך הפתרון

מספר כרטיסיה

המשימה

הפתרון

1

לזהות את רצף התמונות – כמות הריבועים

5 ריבועים – תמונה 1

כרטיסיה מספר 1

המשימה

לזהות את רצף התמונות – כמות הריבועים

הפתרון

5 ריבועים – תמונה 1

2

מצא את המשותף לתמונות ומצא את התמונה המתאימה הבאה – צבע

ריבוע סגול – תמונה 2

כרטיסיה מספר 2

המשימה

מצא את המשותף לתמונות ומצא את התמונה המתאימה הבאה – צבע

הפתרון

ריבוע סגול – תמונה 2

3

לזהות את רצף התמונות – גודל

ריבוע יותר גדול – תמונה 9

כרטיסיה מספר 3

המשימה

לזהות את רצף התמונות – גודל

הפתרון

ריבוע יותר גדול – תמונה 9

כרטיסיה קטנה

לכתוב בטבלה את הספרות הנכונות בהתאמה. לפתוח את המנעול בהתאם.

הספרה הראשונה  – 5.  הספרה השנייה  – 4. 
הספרה השלישית  – 2

כרטיסיה קטנה

המשימה

לכתוב בטבלה את הספרות הנכונות בהתאמה. לפתוח את המנעול בהתאם.

הפתרון

הספרה הראשונה  – 5.  הספרה השנייה  – 4. 
הספרה השלישית  – 2

זה הזמן לאתגרי המבוגרים של BreakInBox

או חייגו: 054-2494905