BreakInBox KIDS – אתגרי הילדים

אתגר שחור – העיגולים

אתגר שחור – העיגולים

דרגת קושי

קלה

תהליך פתרון החידה

3 חידות נפרדות
בסיום פתרון כל פאה מתקבלת ספרה אחת למנעול

תחומי דעת ומיומנויות

מוטוריקה עדינה
הכרת ספרות, מניה
הבחנה בפרטים

תהליך הפתרון

מספר כרטיסיה

המשימה

הפתרון

1

לספור כמה עיגולים יש מכל סוג. יש לרשום מתחת לכל סוג עיגול את הכמות המתאימה. לרשום בריבוע הכחול את המספר הגדול ביותר.

המספר הגדול ביותר – 5

כרטיסיה מספר 1

המשימה

לספור כמה עיגולים יש מכל סוג. יש לרשום מתחת לכל סוג עיגול את הכמות המתאימה. לרשום בריבוע הכחול את המספר הגדול ביותר.

הפתרון

המספר הגדול ביותר – 5

2

לספור כמה עיגולים יש מכל סוג. יש לרשום מתחת לכל סוג עיגול את הכמות המתאימה. לרשום בריבוע הכתום את המספר הבינוני.

המספר הבינוני – 4

 כרטיסה מספר 2

המשימה

לספור כמה עיגולים יש מכל סוג. יש לרשום מתחת לכל סוג עיגול את הכמות המתאימה. לרשום בריבוע הכתום את המספר הבינוני.

הפתרון

המספר הבינוני – 4

3

לספור כמה עיגולים יש מכל סוג. יש לרשום מתחת לכל סוג עיגול את הכמות המתאימה. לרשום בריבוע הסגול את המספר הקטן ביותר.

המספר הקטן – 2

כרטיסיה מספר 3

המשימה

לספור כמה עיגולים יש מכל סוג. יש לרשום מתחת לכל סוג עיגול את הכמות המתאימה. לרשום בריבוע הסגול את המספר הקטן ביותר.

הפתרון

המספר הקטן – 2

כרטיסיה קטנה

לכתוב בטבלה את הספרות הנכונות בהתאמה. לפתוח את המנעול בהתאם.

הספרה הראשונה – 5. הספרה השנייה – 4. הספרה השלישית – 2

כרטיסיה קטנה

המשימה

לכתוב בטבלה את הספרות הנכונות בהתאמה. לפתוח את המנעול בהתאם.

הפתרון

הספרה הראשונה – 5. הספרה השנייה – 4. הספרה השלישית – 2

BreakInBox אתגר אמיתי

או חייגו: 054-2494905