BreakInBox KIDS – אתגרי הילדים

אתגר כחול – חיות במסע

אתגר כחול – חיות במסע

דרגת קושי

בינונית

תהליך פתרון החידה

חידה מתמשכת
בסיום פיתרון החידה מתקבלות 3 ספרות המנעול

תחומי דעת ומיומנויות

מוטוריקה עדינה
הכרת שמות צבעים, חיות
הכרת כיוונים: למעלה למטה קדימה אחורה
מניה
הבחנה בפרטים
בעבודה קבוצתית: דיון, הנחיה, שיתוף פעולה

תהליך הפתרון

מספר כרטיסיה

המשימה

הפתרון

1

להבין כי אלו הוראות "צעידה" בכרטיסיה מספר 2

לעבור לכרטיסיה מספר 2

כרטיסיה מספר 1

המשימה

להבין כי אלו הוראות "צעידה" בכרטיסיה מספר 2

הפתרון

לעבור לכרטיסיה מספר 2

2

"לצעוד" עם כל חיה לפי ההוראות שכרטיסיה מספר 1

הקוף מגיע לבננה מוקפת עיגול סגול
האריה מגיע לבשר מוקף עיגול צהוב
הפיל מגיע לעשב מוקף עיגול ירוק

כרטיסיה מספר 2

המשימה

"לצעוד" עם כל חיה לפי ההוראות שכרטיסיה מספר 1

הפתרון

הקוף מגיע לבננה מוקפת עיגול סגול
האריה מגיע לבשר מוקף עיגול צהוב
הפיל מגיע לעשב מוקף עיגול ירוק

3

לקשר בין החיה לצבע העיגול אליה הגיעה בכרטיסיה מספר 2

קוף – 4 אריה – 8  פיל – 6

כרטיסיה מספר 3

המשימה

לקשר בין החיה לצבע העיגול אליה הגיעה בכרטיסיה מספר 2

הפתרון

קוף – 4 אריה – 8  פיל – 6

כרטיסיה קטנה

לכתוב בטבלה את הספרות הנכונות בהתאמה לגודל העיגול. לפתוח את המנעול בהתאם

הספרה הראשונה  (הבינונית) – 6 
הספרה השנייה  (הגדולה ביותר) – 8
הספרה השלישית (הקטנה ביותר) – 4

כרטיסיה קטנה

המשימה

לכתוב בטבלה את הספרות הנכונות בהתאמה לגודל העיגול. לפתוח את המנעול בהתאם

הפתרון

הספרה הראשונה  (הבינונית) – 6 
הספרה השנייה  (הגדולה ביותר) – 8
הספרה השלישית (הקטנה ביותר) – 4

מוזמנים לאתגרי המבוגרים

או חייגו: 054-2494905