BreakInBox KIDS – אתגרי הילדים

אתגר כחול – מי הבא בתור?

אתגר כחול – מי הבא בתור?

דרגת קושי

קלה

תהליך פתרון החידה

3 חידות נפרדות
בסיום פתרון כל פאה מתקבלת ספרה אחת למנעול

תחומי דעת ומיומנויות

הבנת רצף תמונות - תהליך
הכרת שלבי התפתחות צמח
הכרת ספרות, מניה, סדרה חשבונית
הכרת עונות השנה
בעבודה קבוצתית: שיתוף פעולה

תהליך הפתרון

מספר לוח

המשימה

הפתרון

1

לזהות את רצף התמונות – שלבי התפתחות צמח. למצוא את השלב הבא בהתפתחות הצמח

פריחה – תמונה 6

כרטיסיה מספר 1

המשימה

לזהות את רצף התמונות – שלבי התפתחות צמח. למצוא את השלב הבא בהתפתחות הצמח

הפתרון

פריחה – תמונה 6

2

לזהות את רצף התמונות – סדרה חשבונית +1 בכמות החיפושיות. למצוא את האיבר הבא בסדרה

4 חיפושיות – תמונה 8

כרטיסיה מספר 2

המשימה

לזהות את רצף התמונות – סדרה חשבונית +1 בכמות החיפושיות. למצוא את האיבר הבא בסדרה

הפתרון

4 חיפושיות – תמונה 8

3

לזהות את רצף התמונות – עונות השנה. למצוא את העונה הבאה בסדרה

חורף – תמונה 4

כרטיסיה מספר 3

המשימה

לזהות את רצף התמונות – עונות השנה. למצוא את העונה הבאה בסדרה

הפתרון

חורף – תמונה 4

כרטיסיה קטנה

לכתוב בטבלה את הספרות הנכונות בהתאמה. לפתוח את המנעול בהתאם

הספרה הראשונה   – 6. הספרה השנייה  – 8. הספרה השלישית  – 4

כרטיסיה קטנה

המשימה

לכתוב בטבלה את הספרות הנכונות בהתאמה. לפתוח את המנעול בהתאם

הפתרון

הספרה הראשונה   – 6. הספרה השנייה  – 8. הספרה השלישית  – 4

מוזמנים לאתגרי המבוגרים

או חייגו: 054-2494905