BreakInBox – אתגרי הילדים

אתגר אפור – צינורות

אתגר אפור – צינורות

דרגת קושי

בינונית

תהליך פתרון החידה

חידה מתמשכת
בסיום פתרון החידה מתקבלות 3 ספרות המנעול

תחומי דעת ומיומנויות

צליל פותח
מוטוריקה עדינה
ראשית קריאה
דיאגרמת עמודות

תהליך הפתרון

מספר כרטיסיה

המשימה

הפתרון

1

לקשר בין האותיות לתמונות לפי צליל פותח. לסמן את התמונה שנשארת ללא אות

דגל

כרטיסיה מספר 1

המשימה

לקשר בין האותיות לתמונות לפי צליל פותח. לסמן את התמונה שנשארת ללא אות

הפתרון

דגל

2

לקשר בין האותיות לתמונות לפי צליל פותח. לסמן את התמונה שנשארת ללא אות

שעון

כרטיסיה מספר 2

המשימה

לקשר בין האותיות לתמונות לפי צליל פותח. לסמן את התמונה שנשארת ללא אות

הפתרון

שעון

3

לקשר בין האותיות לתמונות לפי צליל פותח. לסמן את התמונה שנשארת ללא אות

גלידה

כרטיסיה מספר 3

המשימה

לקשר בין האותיות לתמונות לפי צליל פותח. לסמן את התמונה שנשארת ללא אות

הפתרון

גלידה

4

מצוא בדיאגרמה מה הערך של התמונות: דגל, שעון, גלידה

דגל – 5. שעון – 6. גלידה – 7

כרטיסיה מספר 4

המשימה

מצוא בדיאגרמה מה הערך של התמונות: דגל, שעון, גלידה

הפתרון

דגל – 5. שעון – 6. גלידה – 7

כרטיסיה קטנה

לכתוב בטבלה את הספרות הנכונות בהתאמה. לפתוח את המנעול בהתאם.

הספרה הראשונה  – 5 . הספרה השנייה  – 6 . הספרה השלישית  – 7.

כרטיסיה קטנה

המשימה

לכתוב בטבלה את הספרות הנכונות בהתאמה. לפתוח את המנעול בהתאם.

הפתרון

הספרה הראשונה  – 5 . הספרה השנייה  – 6 . הספרה השלישית  – 7.

אתגר BreakInBox למבוגרים – אתגר אמיתי לא מתנצל

או חייגו: 054-2494905