BreakInBox KIDS – אתגרי הילדים

אתגר כתום – מי איתנו בקבוצה?

אתגר כתום – מי איתנו בקבוצה?

דרגת קושי

קשה

תהליך פתרון החידה

3 חידות נפרדות
בסיום פתרון כל פאה מתקבלת ספרה אחת למנעול

תחומי דעת ומיומנויות

ראשית קריאה
זהוי מכנה משותף
הבחנה בפרטים

תהליך הפתרון

מספר כרטיסיה

המשימה

הפתרון

1

לזהות את המכנה המשותף – חיות ממשפחת היונקים

פיל – 7

כרטיסיה מספר 1

המשימה

לזהות את המכנה המשותף – חיות ממשפחת היונקים

הפתרון

פיל – 7

2

לזהות את המכנה המשותף – צבעים

לבן – 2

כרטיסיה מספר 2

המשימה

לזהות את המכנה המשותף – צבעים

הפתרון

לבן – 2

3

לזהות את מכנה משותף – אות פותחת כ'

האות כ' – 3

כרטיסיה מספר 3

המשימה

לזהות את מכנה משותף – אות פותחת כ'

הפתרון

האות כ' – 3

כרטיסיה קטנה

לכתוב בטבלה את הספרות הנכונות בהתאמה. לפתוח את המנעול בהתאם

הספרה הראשונה  – 7. הספרה השנייה  – 2 . הספרה השלישית  – 3

כרטיסיה קטנה

המשימה

לכתוב בטבלה את הספרות הנכונות בהתאמה. לפתוח את המנעול בהתאם

הפתרון

הספרה הראשונה  – 7. הספרה השנייה  – 2 . הספרה השלישית  – 3

זה הזמן לאתגרי המבוגרים

או חייגו: 054-2494905