BreakInBox KIDS – אתגרי הילדים

אתגר כתום – המבוך

אתגר כתום – המבוך

דרגת קושי

בינונית

תהליך פתרון החידה

חידה מתמשכת
בסיום פתרון החידה מתקבלות 3 ספרות המנעול

תחומי דעת ומיומנויות

מוטוריקה עדינה
הכרת שמות צבעים
חיות ופירות
הבחנה בפרטים
פתירת מבוך

תהליך הפתרון

מספר כרטיסיה

המשימה

הפתרון

1

לפתור את המבוך. מצא לכל ספרה את הצבע המתאים

ורוד – 1.  סגול – 2.   צהוב – 3.

כרטיסיה מספר 1

המשימה

לפתור את המבוך. מצא לכל ספרה את הצבע המתאים

הפתרון

ורוד – 1.  סגול – 2.   צהוב – 3.

2

להבין את הקשר בין הצבעים  מכרטיסיה מספר 1 לבין צבעי המנעולים

המנעול הנכון בצבע: ורוד, סגול, צהוב

כרטיסיה מספר 2

המשימה

להבין את הקשר בין הצבעים  מכרטיסיה מספר 1 לבין צבעי המנעולים

הפתרון

המנעול הנכון בצבע: ורוד, סגול, צהוב

3

למצוא את מספרי החיות הנכונות מכרטיסיה מספר 2

קוף – 3.  פיל – 2.  אריה – 7.

כרטיסיה מספר 3

המשימה

למצוא את מספרי החיות הנכונות מכרטיסיה מספר 2

הפתרון

קוף – 3.  פיל – 2.  אריה – 7.

כרטיסיה קטנה

לכתוב בטבלה את הספרות הנכונות בהתאמה לגודל העיגול. לפתוח את המנעול בהתאם

הספרה הראשונה (הגדולה ביותר) – 7 . הספרה השנייה  (הקטנה ביותר) – 2. הספרה השלישית (הבינונית) – 3

כרטיסיה קטנה

המשימה

לכתוב בטבלה את הספרות הנכונות בהתאמה לגודל העיגול. לפתוח את המנעול בהתאם

הפתרון

הספרה הראשונה (הגדולה ביותר) – 7 . הספרה השנייה  (הקטנה ביותר) – 2. הספרה השלישית (הבינונית) – 3

אתגרי BreakInBox למבוגרים – האתגר האמיתי

או חייגו: 054-2494905