BreakInBox KIDS – אתגרי הילדים

שימוש בגלגלי הצפנה

שימוש בגלגלי הצפנה

דרגת קושי

קשה

תהליך פתרון החידה

3 חידות נפרדות
בסיום פתרון כל פאה מתקבלת ספרה אחת למנעול

תחומי דעת ומיומנויות

ראשית קריאה
זהוי מכנה משותף
הבחנה בפרטים

תהליך הפתרון

אתגרי המבוגרים

או חייגו: 054-2494905