חוסן נפשי

כשרק המנעול משמש לכם כאמת מידה להצלחה , הרי ההבנה שאתם טועים לאחר פרק ארוך של סיעור מוחות, היא שוות ערך להרמת משקולות עבור החוסן הנפשי שלכם.