חשיבה תוצאתית

מבנה אתגר הקופסאות מנתב אתכם לתהליכי חשיבה תוצאתית, לפיה אתם בוחנים את פעולותיכם לאורה של התוצאה הרצוייה, דהיינו פתיחת המנעול.