סיפוק

העונג העילאי של התמסרות לאתגר מחשבתי, ברגע שסיימתם אותו…